☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE w Legnicy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 07.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Status prawny

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa, wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000024129.

Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Dolnośląski.

Powiatowa Stacja działa na podstawie statutu, nadanego Zarządzeniem Nr 232 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa dolnośląskiego, stanowiącego załącznik Nr 10 do zarządzenia oraz Regulaminu organizacyjnego, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 09/DYR/20 Dyrektora PSSE w Legnicy z dnia 19 sierpnia 2020 roku zatwierdzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego zarządzeniem Nr 253 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminów organizacyjnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych położonych na obszarze województwa dolnośląskiego.

 

 

Powiatowa Stacja jest dysponentem środków budżetowych III stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Legnica.

 

 

 

Wytworzył:
Beata Łazarów
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Majchrzak Maciej
(2007-09-12 07:46:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 27579